Učebné materiály

Konštrukcia nová

Konštrukcia stará

Riadenie vozidla

Riadenie vozidla slúži k udržiavaniu priameho smeru jazdy a k zmene smeru jazdy vozidla. Pomocou volantu natáčame predné kolesá vozidla do požadovaného smeru.

Hlavné časti riadenia sú:

 • volant

 • hriadeľ volantu

 • prevodka riadenia (mení otáčavý pohyb volantu na posuvný doľava alebo doprava)

 • páky a spojovacie tyče riadenia (tieto natáčajú kolesá)

 • čapy riadenia

Najčastejšie poruchy riadenia vozidla

 • Vôľa riadenia je väčšia ako je prípustné - prejaví sa tým, že otáčaním volantu kolesá nereagujú okamžite, ale oneskorene.

 • Nefunkčný posilňovač riadenia - volant sa otáča ťažko.

 • Volant počas jazdy kmitá - príčinou sú opotrebované guľové čapy alebo nevyvážené kolesá.

 • Vozidlo počas jazdy ťahá do strany - príčinou môže byt' zlá geometria prednej nápravy alebo rozdielny tlak v pneumatikách (napr. máme defekt na ľavom prednom kolese, potom ťahá doľava).

 • Niektorá z častí riadenia je poškodená (napr. prevodové mechanizmy riadenia).

 • Sťažené otáčanie volantom na mieste - príčinou sú nedostatočne nafúkané pneumatiky predných kolies.

Základný opis konštrukcie vozidla

Základné časti automobilu sú:

 • Karoséria s osvetlením - umožňuje prepravu osôb a nákladu, ochranu prepravovaných osôb pred poveternostnými vplyvmi a ochranu osôb pri prípadnej dopravnej nehode

 • Podvozok, na ktorom sú namontované:

  • Nápravy - predná a zadná

  • Pruženie a tlmiče - pruženie má za úlohu na nerovnostiach vozovky pomocou pružín odpružiť nápravy a tým zabezpečiť pohodlnú jazdu, tlmiče tlmia nadmerné kmity pružín, aby sa vozidlo nehojdalo

  • Kolesá s pneumatikami

  • Riadenie - zabezpečuje udržanie priameho smeru jazdy a zmenu smeru jazdy (otáčanie volantu doľava a doprava spôsobuje natáčanie kolies prednej nápravy, čo umožňuje zmenu smeru jazdy)

  • Brzdy - používajú sa na spomalenie vozidla, zastavenie vozidla a zaistenie stojaceho vozidla proti pohybu

  • Motorická časť - motor, spojka, prevodovka, rozvodovka, poloosi, kolesá; aby motor fungoval správne, potrebuje palivovú, chladiacu, mazaciu a elektrickú sústavu